ÇEREZ POLİTİKASI

 

 

 

Ankaref İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak web sitemizin bazı bölümlerinde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) Şirket’in yönetimindeki web sitesi için geçerlidir. Çerezler, web sitemizi ziyaretiniz süresince bu Politika’da düzenlendiği şekilde kullanılacaktır.

 

Şirket, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir. Şirket’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlediği kişisel verilere ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları bilginize sunarız.

 

 • Çerez nedir?

Şirket, bu politikada değinileceği üzere web sitelerinde çeşitli gerekçelerle çerez ve benzeri teknolojilerden faydalanmaktadır. Ziyaret ettiğiniz web siteleri, tarayıcınız hakkında bilgilere erişim sağlayabilir ya da bu bilgileri saklayabilir. Bu süreç genelde çerezler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Çerezler küçük boyutlu metin dosyalarıdır ve web siteleri tarafından kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılmaktadır. Bunlar sayesinde tarayıcınız belirli bilgileri saklarken internet sunucuları da sonrasında bu bilgilere erişip faydalanabilir. Şirket’in web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza çerez gönderebiliriz.

 

Kanun uyarınca çerezleri yalnızca sitenin işleyişi için gerekli olması halinde cihazınızda saklayabiliriz. Diğer tüm çerezler için rızanız gerekmektedir. 

 

Kullandığımız çerezlerin birçoğu internet kullanma deneyiminizi geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Çerezleri web sitemizi, hizmet ve ürünlerimizi geliştirebilmek için araştırma ve analiz amaçlarıyla da kullanmaktayız. Bu kapsamda, web sitemizi kullanma sıklığınız, görüntülediğiniz sayfalar ve bu sayfalarda kalma süreniz hakkında istatistiksel bilgiler toplayabiliriz.

 

 • Çerezler nasıl veri toplar?

Web sitemizi ilk defa ziyaret ettiğinizde çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran göreceksiniz. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler tarayıcınızda/cihazınızda saklanır. Çerezler genelde aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 

 • Çerezi gönderen sunucu adı,
 • Çerez kullanım süresi,
 • Değer - genelde rastgele oluşturulan özel sayı (çerezi gönderen web sitesi sunucusu, bu sayı sayesinde ilgili web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde ya da sayfalarda dolaştığınızda sizi tanır).

 

Veriler, çerezler vasıtasıyla otomatik olarak (insan müdahalesi olmadan) toplanır.

 

 • Çerezler neden kullanılır?

Çerezler şu amaçlarla kullanılmaktadır: web sitemize ziyaretinizin sorunsuz geçmesini ve sıradaki ziyaretinizde ilgili bilgilerin hatırlanmasını sağlamak, web sitesinin işlev ve içeriklerini geliştirmek, web sitesinin kullanımına ilişkin istatistikler oluşturmak, web sitesindeki içerikleri size ve cihazınıza en verimli şekilde sunmak ve kullanıcıların tercihlerine ve kullanım alışkanlıklarına özel hizmet ve reklam sunmak.

 

 • Çerez türleri ve kullanım amaçları nelerdir?

4.1. Kaynağına göre çerez türleri

 • Birinci Taraf Çerezleri: Birinci taraf çerezleri, Şirket alan adının doğrudan ürettiği çerezlerdir ve genelde kullanıcının dilini tespit ederek web sitesinin temel işlevlerini yürütmek için kullanılır.

 

 • Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri Şirket harici kişilere ait olup bu kişilerce yönetilir. Bu çerezler üçüncü tarafın özel alan adıyla oluşturulur (ör. video platformunda yayımlanan içeriklerin web sitesi vasıtasıyla görüntülenmesi).

 

4.2. Saklanma süresine göre çerez türleri

 • Oturum Çerezleri: Bu çerezler web sitesine ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bunların temel amacı, web sitesinin ziyaretiniz boyunca gereken şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

 

 • Kalıcı Çerezler: Bu çerezler web sitesinin işlevselliğini artırarak daha hızlı ve gelişmiş hizmet vermeye yarar. Bunlar tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır, tarayıcılarınız vasıtasıyla cihazlarınızda saklanır. Bu tür çerezler kullanıcı tarafından silininceye ya da sona erme tarihine kadar geçerlidir. 

 

4.3. Kullanım amacına göre çerez türleri

 • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler web sitemizde dolaşabilmeniz için gereklidir, devre dışı bırakılamaz. Bunlar kişisel veri saklamamaktadır. Zorunlu çerezler temel işlevleri uygulamaya geçirerek (ör. sayfada gezinme, web sitesindeki güvenilir alanlara erişme) web sitesinin kullanılabilmesini sağlar. Bu çerezler pazarlama amacı taşımayıp kimliğinizi tespit etmemektedir.

 

 • Tercihe Bağlı Çerezler: Bu çerezler, web sitemizi kullanma biçiminizi anlayabilmek için sizi tespit etmemize yarayan özel bilgilere (ör. tercih ettiğiniz dil, bulunduğunuz bölge) erişebilmemizi sağlar. Bu çerezleri devre dışı bıraktığınızda size özel işlevlerden faydalanamayabilir, web sitesine ilişkin tercihlerinizin silinmesine sebep olabilirsiniz.

 

 • Analiz Çerezleri: Analiz çerezleri, web sitesi sahiplerinin bilgi (anonim) toplayarak ve rapor oluşturarak site ziyaretçilerinin web sitesini kullanma biçimlerini anlamalarını sağlar. Bu çerezler sayesinde hangi sayfaların rağbet gördüğünü ya da diğerlerinden daha az kullanıldığını ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiğini saptayabiliriz. Bu çerezler kimliğinizi tespit etmemektedir.

 

 • Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri: Pazarlama/Sosyal Medya çerezleri sayesinde şirketler ilgi alanlarınızı tespit edip size diğer web sitelerinde bu alanlarla alakalı reklamlar gösterebilir. Bu çerezler, reklam veren iş ortaklarımız tarafından web sitemize yerleştirilebilir. Bunlar tüketici aktivitelerini izleyerek kişiye özel bilgiler toplayabilir.

 

Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları haricinde aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:

 

 • Kişisel verileriniz nasıl toplanır ve hangi hukuki gerekçelerle işlenir?

Kişisel verileriniz, web sitesi kullanımını ölçen sistemler vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik yollarla web sitemiz ve üçüncü taraflarca oluşturulan çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel veri işleme koşulları kapsamında ve aynı kanunun genel gereksinimleri doğrultusunda işlenmektedir.

 

Web sitemizde kullanılan çerezler ve kullanım amaçları şu şekildedir:

 

BİRİNCİ TARAF ÇEREZLERİ

Çerez İsmi

Hizmet Sağlayıcı

Kullanım Amacı

Kategori

Sona Erme Tarihi

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ

Çerez İsmi

Hizmet Sağlayıcı

Kullanım Amacı

Kategori

Sona Erme Tarihi

 

 • Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla nasıl paylaşıyoruz?

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla sınırlı olarak, özgeçmişinizin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar/işverenler veya işverenin grup şirket olması halinde bu gruptaki diğer şirketler veya grup şirketlerin erişebildiği ortak bir sisteme aktarılabilmekte; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortaklarımız, Şirketimiz pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. 

 

 • Çerez tercihlerimi nasıl ayarlayabilirim?

Tarayıcıların çoğu, zorunlu çerezlere kendiliğinden izin vermektedir. Fakat tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcınızın “Yardım” bölümünde bu işlemi nasıl yapacağınız anlatılmaktadır. Ayrıca tarayıcı ayarlarınıza girerek bazı çerez türlerini devre dışı bırakabilir ya da yeni bir çerez bilgisayarınızda saklanacağı zaman bildirim almayı talep ederek bu çereze izin verip vermemeyi seçebilirsiniz. Tarayıcınızın “Yardım” bölümü bulunuyorsa bu işlemi nasıl yapacağınız orada anlatılmaktadır. Ancak bu seçimi yaptığınız takdirde ilgili web sitesinin tüm işlevlerinden faydalanamayabilirsiniz.

 

Çerezlerin devre dışı bırakılması konusunda bilgi almak için aşağıdaki linklerden tarayıcınızın linkine tıklayın:

 

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera

  • Kişisel verilerinize dair haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verileriniz kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
   öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
   isteme,
  • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
   edilmesini isteme,
  • Kişisel verileriniz KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde silinmiş veya yok
   edilmişse ve eksik veya yanlış işlenmişse durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
   kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
   aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

  • Haklarınıza nasıl başvurabilirsiniz?

Yukarıda listelenen haklara ilişkin başvurularınızı Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Veri Sorumlusuna iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişinin başvurusunda adı-soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası, (yabancılar için pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu belirtilmelidir.

 

Çerez Politikamıza dair sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR