KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. 

 

Bu aydınlatma metni, Ankaref İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak “www.fonri.com/tr” (“Site”) üzerinden sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK” veya “Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcı

Hesap Bilgileriniz

  Adınız, soyadınız, müşteri numaranız, üyelik e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyet, doğum tarihi

Müşteri İşlem Bilgileriniz

 

 Sipariş ve fatura bilginiz, satın alma işleminizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, içerik arama ve sepete eklediğiniz ürün bilginiz, talep ve şikayet bilgileriniz,   kullanım bilgileriniz, sitede yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, puan ve   değerlendirme bilgileriniz, chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler

Teslimat Bilgileriniz

 Sipariş verdiğiniz ürünün teslimatı için eklediğiniz telefon numarası ve teslimat adresi bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, teslimat durumu bilgileriniz

Ödeme Bilgileriniz

 

Tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz, tarafınızca eklenen fatura bilgisi, fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgilerinizi (T.C. kimlik/ vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

İşlem

Güvenliği Bilgileriniz

 

Cihaz bilgileriniz, cihaz ID’si, IP adresi bilgisi, MAC adresi, kablosuz bağlantı verisi, işletim sistemi tipi ve versiyonu, uygulama versiyonu, bildirim belirleyicisi, log dosyaları, mobil ağ verileri, şifre ve parola bilgileriniz, çerez bilgileriniz, giriş yapma yönteminiz, tıklamalar, indirmeler, gönderilen veya alınan mesajlar ve diğer sitelerimiz/hizmetlerimizi kullanım verileri, çevrimiçi olup/olmama durumu, aktivasyon zamanı, yazılım versiyonu ve güncelleme verisi

 

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

 

Şirketimizin İşlediği Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları 

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz

Açık rızanızın bulunması 

Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi. 

 

 

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz 

 

 

 

 

Sizinle aramızdaki kullanıcı sözleşmemizin kurulması için gerekli olması. 

 

 

 

 

Kullanıcı sözleşmenin kurulmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Üye profilinin oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi, Siteye ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması. 

 

 

 

 

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz 

 

 

 

 

Sizinle aramızdaki kullanıcı sözleşmemizin ifası için gerekli olması. 

 

 

 

 

Kullanıcı sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Site üzerinden satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, veri sorumlusunun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. 

 

 

 

 

Ödeme Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz 

 

 

 

 

Sizinle aramızdaki kullanıcı sözleşmemizin ifası için gerekli olması. 

 

 

 

 

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi. 

 

 

 

 

Teslimat Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz 

 

 

 

 

Sizinle aramızdaki kullanıcı sözleşmemizin ifası için gerekli olması. 

 

 

 

 

Sipariş verdiğiniz ürünün teslimat süreçlerinin takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi. 

 

 

 

 

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz 

 

 

 

 

Sizinle aramızdaki kullanıcı sözleşmemizin ifası için gerekli olması. 

 

 

 

 

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, siparişlerinize yönelik destek faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi. 

 

 

 

 

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz 

 

 

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi. 

 

 

 

 

Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerinizin cevaplandırılması, ilgili kişi olarak usulüne uygun olan başvurularınızın incelenmesi ve yanıtlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması. 

 

 

 

 

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz 

 

 

 

 

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması. 

 

 

 

 

Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere hızlı ve kolay ulaşabilmenizin sağlanması, servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması, kullanıcı deneyimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin iyileştirilmesi, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, Site operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, veri sorumlusunun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla sınırlı olarak, özgeçmişinizin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar/işverenler veya işverenin grup şirket olması halinde bu gruptaki diğer şirketler veya grup şirketlerin erişebildiği ortak bir sisteme aktarılabilmekte; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortaklarımız, Şirketimiz pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri), verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, Site, e-posta veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;
Şirketimiz tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL VE NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ? 

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Şirketimizin yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Şirket politikalarına uygun olarak saklanmaktadır. 

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİMİZ 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.  

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

  6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  

haklarına sahiptir. 

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı buradan ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.  

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.  

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR? 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere Başvuru Formunda seçilen usullerinden biri ile gönderilir. 

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri: 

Ankaref İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.  

Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. İkizler Binasi Blok No: 35 İç Kapı No: 104  

Çankaya / Ankara 

Tel   : 0312 299 21 64 
E-posta : [email protected] 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR